Pretražite proizvode

Pretražite sadržaj

Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center

Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center

 1. O KLUBU BABY CENTER
 2. POGODNOSTI KLUBA BABY CENTER
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. SISTEM OZNAČAVANJA CIJENA I BONUSA
 6. REGISTRACIJA ZA INTERET TRGOVINU www.babycenter.hr I APLIKACIJU MOJ PROFIL
 7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
 8. PROMJENE OSOBNIH PODATAKA
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRESTANAK ČLANSTVA
 11. GUBITAK, KRAĐA I BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠTITA

1. O KLUBU BABY CENTER

a) Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center su pravna osnova poslovanja karticom kluba Baby Center (u nastavku karticom kluba). Potpisom Pristupnice Član kluba Baby Center (u nastavku Član kluba) potvrđuje da je upoznat s odredbama poslovanja kluba, te se obvezuje poštovati odredbe o poslovanju kluba koje su navedene u nastavku. Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center su objavljeni na internet stranici www.babycenter.hr i dostupni u trgovinama Baby Center.

b) Član kluba može postati svaka fizička osoba koja je navršila osamnaest (18) godina starosti. Osobe mlađe od osamnaest (18) godina moraju prilikom učlanjenja priložiti i potpis roditelja ili zakonskih zastupnika.

c) Članstvo u klubu je besplatno i vrijedi bezuvjetno do pisanog opoziva Člana kluba ili izdavatelja.

d) U klub se može učlaniti putem Pristupnice koja ja dostupna u trgovinama Baby Center i na internet stranici www.babycenter.hr.

e) Izraz Član kluba se odnosi na osobu koja se je učlanila u klub putem Pristupnice. Član kluba je nositelj Članstva s kojim Baby Center direktno komunicira.

f) Izraz Imatelj kartice se odnosi na Imatelja kartice s jedinstvenim brojem kluba kojemu je Član kluba predao karticu. Imatelji kartice su dakle Član kluba i sve osobe (najviše tri), kojima je Član kluba dao na upotrebu karticu s jedinstvenim bar kodom.

2. POGODNOSTI KLUBA BABY CENTER

a) Kartica kluba omogućava Imatelju sudjelovanje odnosno uključenost u različite pogodnosti koje su navedene na internet stranici www.babycenter.hr, objavljene u marketinškim materijalima Baby Centra, javnim medijima odnosno porukama koje Član kluba prima na svoju adresu, adresu e-pošte ili GSM. Predočenjem kartice prilikom kupovine, Imatelji kartice u skladu s oglašavanom akcijom imaju pravo na povoljnije cijene, pri čemu im se odmah prizna popust ili se bonus pripiše na karticu.

b) Pogodnosti Imatelj kartice može koristiti u trgovinama Baby Centra, na internet trgovini www.babycenter.hr (u nastavku u trgovinama Baby Centra) i na prodajnim mjestima partnerskih poduzeća.

c) Član kluba može primiti prilagođene pogodnosti i to na temelju podataka u skladu s točkom 7.a. Ponude koje prime pojedini Članovi u istom vremenskom razdoblju mogu biti različite.

3. KARTICA KLUBA

a) Izdavatelj i vlasnik kartice kluba je društvo Baby Center d.o.o., Jankomir 33, Zagreb (u nastavku Baby Center).

b) Karticu kluba će primiti svaki Član kluba koji pravilno ispuni Pristupnicu i preda je na obradu u trgovini Baby Center, ili preko Internet pristupnice na www.babycenter.hr.

c) Nakon predaje Pristupnice stranka će primiti komplet kartica kluba: veliku karticu i tri (3) manje kartice (plastični privjesak s EAN/bar kodom Članskog broja). U slučaju učlanjenja putem internet Pristupnice, stranka će na upisanu e-mail adresu primiti dokument s privremenim brojem klupske kartice. Dokument je potrebno isprintati i u bilo kojoj fizičkoj trgovini može se zamijeniti za komplet kartica kluba.

d) Izraz kartica kluba se odnosi na sve četiri kartice iz kompleta kartica kluba. Sa sve četiri kartice mogu se pridobivati i koristiti bonusi. Stečenu pogodnost na jednoj kartici moguće je koristiti na bilo kojoj od četiri kartice.

e) Kartica kluba se aktivira prvom kupovinom u trgovini Baby Center ili putem internet trgovine. Imatelj kartice može karticu kluba Baby Center upotrebljavati za kupnju robe ili usluga na svim prodajnim mjestima navedenim u točki 2.b. u količinama primjerenim za osobnu upotrebu.

f) Član kluba može kartice kluba na vlastitu odgovornost podijeliti do najviše trima (3) izabranim osobama, pri čemu Baby Center ne preuzima odgovornost za upotrebu podijeljenih kartica kluba.

4. BONUS NA KARTICI

a) Kartica kluba omogućava Imatelju da predočenjem kartice prilikom kupovine skuplja i koristi bonuse.

b) Vrijednosti bonusa se u obliku popusta skupljaju na kartici kluba te se kod stjecanja odnosno korištenja automatski pribrajaju odnosno oduzimaju s kartice kluba.

c) Za stjecanje ili korištenje pogodnosti odnosno bonusa potrebno je obavezno predočiti karticu kluba. Član kluba može prikupljati bonuse u internet trgovini registracijom u internet trgovini kao postojeći Član.

d) Naknadno pribrajanje bonusa na karticu nije moguće.

e) Baby Center nije dužan provjeravati istovjetnost identiteta Imatelja kartice prilikom predočenja klupske kartice kod kupovine.

f) Sa skupljenim bodovima Imatelj kartice može umanjiti konačnu vrijednost kupoprodajne cijene za bilo koji proizvod ili uslugu.

g) Skupljene bodove moguće je koristiti dan nakon izvršene kupovine.

h) Imatelj kartice kluba može bonus koji je ostvario u tekućoj kalendarskoj godini iskoristiti najkasnije do/ i uključujući 31.1. sljedeće godine. Nakon ovog datuma svi neiskorišteni bonusi brišu se s kartice. Naknadno korištenje ili produljenje roka za korištenje sakupljenih bonusa nije moguće.

i) Bonusi stečeni u različitim akcijama mogu imati ograničen rok valjanosti (to je kraći rok od općeg roka valjanosti do 31.1. sljedeće godine), odnosno moguće ih je iskoristiti samo u određenoj trgovini Baby Centra. Pravila pojedinih akcija su u cijelosti opisana u općim uvjetima akcije te su za vrijeme trajanja akcije objavljena na internet stranici www.babycenter.hr.

j) U slučaju da je iznos računa isti ili manji od ukupne vrijednosti bonusa na kartici kluba, Imatelj kartice može ostvariti bonus u visini od 100-postotnog iznosa računa. U slučaju da je vrijednost bonusa viša od vrijednosti kupovine, razlika se ne isplaćuje u gotovini. Razlika bonusa ostaje na kartici.

k) Gotovinska isplata bonusa skupljenog na kartici nije moguća.

l) Bonus se može iskoristiti djelomično ili u cijelosti. Kod pojedine kupovine mogu se iskoristiti sakupljeni bonusi s jedne kartice kluba. Bonusi s različitih kartica se ne zbrajaju.

m) Imatelju kartice koji želi vratiti robu za koju je primio bonus na kartici, vraća se cijeli kupoprodajni iznos; vrijednost bonusa koji je Imatelj primio prilikom kupovine tog proizvoda oduzeti će se od stanja na kartici ako stanje na kartici to omogućava. U slučaju da stanje na kartici to ne omogućava, iznos kupoprodajne cijene umanjiti će se za iznos bonusa koji je Imatelj primio prilikom kupovine artikla koji vraća.

n) Stanje i valjanost bonusa na kartici vidljivi su na svakom računu, a oba podatka mogu se provjeriti i putem aplikacije Moj profil.

o) Prikupljeni bonusi su u nadležnosti Člana kluba i društvo Baby Center za njih ne odgovara.

p) Kada Član kluba zatraži novu karticu, bonus sa stare kartice nije moguće koristiti dok se bonus sa stare kartice ne prenese na novu.

q) U slučaju sumnje na zloupotrebu prilikom stjecanja i/ili korištenja bonusa ili sumnje na zloupotrebu kartice kluba, Baby Center zadržava pravo na opoziv kartice.

5. SISTEM OZNAČAVANJA CIJENA I BONUSA

NAZIVBROJ JEDINICAOPIS
Redovna cijena199,99 knRedovna cijena proizvoda.
Akcijska cijena159,99 knAkcijska cijena koju plaća stranka.
Bonus na kartici30,00 knVrijednost koja se pribraja na karticu.
Klupska cijena129,99 knKonačna vrijednost proizvoda na akciji nakon uvaženog bonusa
koji stranka primi na karticu.

6. REGISTRACIJA ZA INTERET TRGOVINU www.babycenter.hr I APLIKACIJU MOJ PROFIL

a) Internet aplikacija Moj profil je aplikacija putem koje se Član kluba može upoznati sa stanjem bonusa na kartici, te ujedno uređivati osobne podatke na svojoj kartici u skladu s Općim uvjetima poslovanja kluba.

b) Internet trgovina je web stranica na kojoj se mogu kupiti artikli predstavljeni u internet trgovini.

c) Postojeći Član kluba pristupa internet trgovini i aplikaciji Moj profil s korisničkim imenom (elektronska adresa) i lozinkom (broj kartice kluba). Član kluba se poziva da odmah nakon pristupa promijeni lozinku. Ako Član Kluba ne promijeni prvotnu ulaznu lozinku, Baby Center ne preuzima odgovornost za eventualni ulaz neovlaštenih osoba u internet trgovinu i Moj profil.

d) Uvjet za uspješnu registraciju u internet trgovini i aplikaciju Moj profil je elektronska adresa koju novi Član kluba mora upisati na Pristupnici. Ako Član kluba nema upisanu elektronsku adresu među podacima na kartici, može ju dopisati na način da ispuni Obrazac za promjenu osobnih podataka, na način opisan u točki 8.

7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

a) Budući Član potpisom izjave na Pristupnici potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja kluba Baby Center te ih u cijelosti prihvaća. Dozvoljava da društvo Baby Center obrađuje njegove osobne podatke u svrhu provođenja neposredne prodaje, za što može upotrebljavati podatke koje je dostavio na pristupnici i podatke o obavljenim kupovinama, koje Baby Center može upotrebljavati za proučavanje navika kupovanja i provođenje ciljane prodaje te obavještavanje o novostima u poslovanju i ponudi Baby Centra i partnerskih društava. Time ima pravo i na prilagođene ponude i pogodnosti koje će primiti putem pošte, e-pošte ili telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Potpisom potvrđuje da je upoznat da u bilo koje vrijeme može pisanim putem opozvati tu izjavu te od upravitelja osobnih podataka može zahtijevati da prestane obrađivati gore navedene podatke odnosno da se odjavi od primanja promocijskih obavijesti.

b) Potpisom Pristupnice budući Član potvrđuje da su navedeni podaci istiniti i točni, te dozvoljava da Baby Center kao izdavatelj kartice provjeri podatke na kartici i elektronski ih obradi.

c) Baby Center kao upravitelj osobnih podataka obrađuje sve osobne podatke sam ili preko ugovorne osobe koja obrađuje osobne podatke i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

d) Član kluba Baby Center može u bilo koje vrijeme zahtijevati da upravitelj osobnih podataka trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke u svrhu neposredne prodaje. Upravitelj podataka mora u roku dvadeset (20) dana na odgovarajući način spriječiti upotrebu podataka u svrhu neposredne prodaje, te o tome u narednih sedam (7) dana pisanim putem ili na drugi odgovarajući način (elektronska poruka) obavijestiti Člana kluba koji je to zahtijevao.

e) Ako Član kluba pisanim putem zahtijeva prestanak obrade osobnih podataka to znači da njegovo Članstvo u klubu prestaje pod uvjetima navedenim u točki 10.

8. PROMJENE OSOBNIH PODATAKA

a) Član kluba može na svojoj kartici, putem Obrasca za promjenu podataka (u Internet trgovini) ili Jedinstvenog obrasca (u fizičkim trgovinama) mijenjati osobne podatke navedene u Pristupnici, uvažavajući posebne uvjete kod promjene imena, navedene u točki 8.e. Član kluba može promijeniti svoje osobne podatke na kartici i preko aplikacije „Moj profil“ na web stranici www.babycenter.hr.

b) Promjenu podataka na kartici može zahtijevati samo Član kluba za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja traži promjenu podataka moraju se slagati s podacima Člana kluba; u protivnom se zatražene promjene neće provesti.

c) Baby Center ima pravo zahtijevati uvid u osobni dokument u svrhu potvrde istovjetnosti podataka.

d) Promjena podataka Člana kluba provesti će se u roku dvadeset (20) dana od predaje Obrasca za promjenu podataka.

e) Član kluba može Obrascem za promjenu podataka zatražiti izmjenu osobnog imena:

 • ako je kod unosa podataka prilikom učlanjenja došlo do pogreške u pisanju te Član zahtijeva da se izvrši ispravak imena. To može učiniti bez dodatne dokumentacije,
 • ako je Član promijenio svoje osobno ime u drugo osobno ime: u tom slučaju mora uz zahtjev za promjenu osobnog imena priložiti i službeni dokument o provedbi promjene od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske.

f) U slučaju promjene osobnih podataka Člana kluba koje je dostavio na Pristupnici, dužan je promjenu podataka javiti u roku trideset (30) dana od nastale promjene. Izmijenjene podatke će Baby Center početi primjenjivati najkasnije u roku dvadeset (20) dana od dana primitka Obrasca za promjenu podataka. Baby Center ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog izmjene ili pogrešnih osobnih podataka Člana kluba.

g) Član kluba koji ne želi primati posebne ponude u tiskanom obliku (katalog pogodnosti, direktna pošta i sl.) ili elektronske obavijesti, te aktivnosti može odjaviti ispunjenjem Obrasca za promjenu osobnih podataka. Obrazac može:

   (1) osobno predati u trgovini Baby Center,
   (2) poslati putem pošte na adresu Baby Center d.o.o., Jankomir 33, 10000 Zagreb ili
   (3) poslati putem e-pošte na adresu klub@babycenter.hr.
   (4) Od elektronskih obavijesti može se odjaviti i putem aplikacije Moj profil na internet stranici www.babycenter.hr.

h) Član kluba koji ne želi primati multimedijske poruke (SMS/MMS), te aktivnosti može odjaviti na sljedeće načine:

   (1) Putem Obrasca za promjenu podataka (koji predaje u trgovini Baby Center ili ga pošalje na adresu Klub Baby Center, Jankomir 33, 10000 Zagreb)
   (2) Putem elektronskog pisanog zahtjeva koji pošalje na elektronsku adresu: klub@babycenter.hr; u poruci mora navesti Članski broj kluba i broj GSM na koji prima multimedijske poruke.
   (3) Od multimedijskih obavijesti može se odjaviti i putem aplikacije Moj profil na internet stranici www.babycenter.hr.

9. KOMUNIKACIJA

a) Baby Center će obavještavati Člana kluba o novostima, pogodnostima i drugim informacijama preko kontaktnih podataka koje je Član kluba dostavio na Pristupnici.

b) S Članom kluba koji u Republici Hrvatskoj nema registriranu adresu ili broj GSM-a, Baby Center će komunicirati isključivo putem elektronske pošte.

.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

a) Član kluba može prekinuti Članstvo na temelju ispunjenog obrasca Prestanak Članstva, koji predaje na prodajnom mjestu Baby Centra, ili pošalje na adresu Baby Center d.o.o., Jankomir 33, 10000 Zagreb ili na elektronsku adresu klub@babycenter.hr. Prestanak Članstva preko aplikacije Moj profil nije moguć.

b) Baby Center će provesti deaktivaciju Članstva u roku dvadeset (20) dana od dana primljene odjave. Deaktivirati će se sve četiri kartice iz kompleta.

c) Eventualni neiskorišteni bonusi na kartici će se u trenutku deaktivacije nepovratno poništiti.

11. GUBITAK, KRAĐA I BLOKADA KARTICE

a) U slučaju gubitka bilo koje kartice iz kompleta moguća je blokada kartice:

   (1) putem internet aplikacije Moj profil (blokada stupa na snagu odmah),
   (2) pisanim zahtjevom u trgovini ispunjavanjem Jedinstvenog obrasca ili putem e-pošte uz obrazac Blokada i zamjena kartice kluba na klub@babycenter.hr (blokada će biti izvedena u roku sedam (7) dana od primljene poruke).

b) U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja kartice, Član kluba ima pravo na novi paket kartica. Član kluba mora ispuniti Jedinstveni obrazac Kluba Baby Center koji se može dobiti na svim prodajnim mjestima Baby Centra ili kartice može zatražiti putem internet aplikacije Moj profil.

c) Nova kartica se aktivira prilikom prve kupovine. Stara kartica se kod blokade preko aplikacije Moj profil automatski deaktivira i više nije primjerena za upotrebu.

d) Već stečene pogodnosti sa stare kartice kluba koje je stekao Imatelj kartice i koje do trenutka blokade/deaktivacije još nisu iskorištene od strane Imatelja kartice, automatski će se prenijeti na novu karticu, i to u roku dvadeset (20) dana od aktivacije nove kartice.

g) U slučaju da je kartica kluba Imatelju kartice na bilo koji način otuđena, Baby Center ne preuzima odgovornosti za upotrebu i eventualnu zloupotrebu kartice, tj. korištenje boniteta i pogodnosti od strane trećih osoba.

12. PRAVNA ZAŠTITA

a) U slučaju više sile i tehničkih poteškoća koje ometaju rad računalnog sistema, Baby Center Imateljima kartice za vrijeme smetnji ne osigurava korištenje i stjecanje bonusa i drugih pogodnosti kluba.

b) Društvo Baby Center ima pravo promjene Općih uvjeta kluba. Sve izmjene će biti javno objavljene na internet stranici www.babycenter.hr i prodajnim mjestima Baby Centra. Ako Imatelj kartice koristi karticu i nakon objavljenih izmjena, smatra se da je obaviješten o istima i da je s njima suglasan.

c) Eventualne sporove između Člana kluba i izdavatelja kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

Važenje općih uvjeta: od 22.6.2015. do izmjene ili opoziva.