Pretražite proizvode

Pretražite sadržaj

Uvjeti članstva kluba Baby Center

1. Klub Baby Center

1.1. Klub Baby Center je klub pogodnosti koji kupcima nudi dodatne pogodnosti u trgovinama Baby Centra i na prodajnim mjestima partnerskih poduzeća na području Republike Hrvatske.

1.2. Član kluba Baby Center može postati svaka fizička osoba s navršenih 18 godina starosti. Za osobe koje imaju manje od 18 godina obavezan je potpis roditelja ili staratelja. Jedna fizička osoba može se u klub učlaniti samo jedanput.

1.3. Članstvo u klubu Baby Center besplatno je i bezuvjetno.

1.4. U klub Baby Center moguće je učlaniti se preko Pristupnog obrasca u trgovinama Baby Center ili na Internetu preko Pristupnog obrasca na www.babycenter.hr.

1.5. Izraz član kluba Baby Center odnosi se na kupca koji se Pristupnim obrascem učlani u klub Baby Center.

1.6. Izraz imatelj kartice odnosi se na imatelja kartice s jedinstvenim brojem kluba Baby Center bez obzira na oblik kartice (obična ili potkartica).

1.7. Izraz trgovina Baby Center u općim uvjetima odnosi se na sve trgovine Baby Center u Republici Hrvatskoj.

2. Općenito o kartici kluba Baby Center

2.1. Izdavač i vlasnik kartice kluba Baby Center je društvo Baby Center d.o.o., Jankomir 33, 10 000 Zagreb (u nastavku Baby Center).

2.2. Za dobivanje i korištenje kartice kluba Baby Center vrijede Uvjeti članstva kluba Baby Center koja su također objavljena na internetskoj stranici www.babycenter.hr, a dostupna su i u trgovinama Baby Center.

2.3. Karticu kluba Baby Center imatelj može koristiti za kupnju robe ili usluga na svim prodajnim mjestima navedenim pod točkom 1.1. u količinama koje su primjerene za korištenje u domaćinstvu.

2.4. Karticu kluba Baby Center dobiva svaki član kluba Baby Center koji pravilno ispuni Pristupni obrazac i preda ga u jednoj od trgovina Baby Center, ili klikom potvrdi slanje Pristupnog obrasca na www.babycenter.hr.

2.5. Dužnosti i pogodnosti nositelja članstva koji posjeduje običnu klupsku karticu i imatelja potkartice (plastičan privjesak s EAN kodom) su jednake.

2.6. Kartica kluba Baby Center vrijedi do pismenog prekida od strane člana kluba Baby Center ili izdavača (tj. Baby Center).

3. Postupak dobivanja kartice kluba Baby Center

3.1. PRISTUPNI OBRAZAC

3.1.1. Izraz Pristupni obrazac u općim uvjetima koristi se za Pristupni obrazac kojega kupac preuzima u fizičkom obliku u jednoj od trgovina Baby Center, na događajima ili na drugim aktivnostima te Pristupni obrazac dostupan na www.babycenter.hr.

3.1.2. Pristupni obrasci arhiviraju se u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka.

3.1.3. Karticu Baby Center moguće je dobiti samo pod uvjetom da stranka pravilno ispuni Pristupni obrazac, potpisom ili klikom potvrdi da je upoznata s uvjetima članstva u klubu Baby Center i u potpunosti ih prihvaća. Dopušta da poduzeće Baby Center obradi njezine osobne podatke iz Pristupnog obrasca s namjerom izvođenja neposredne i ciljane trgovine, a podatke o obavljenim kupnjama poduzeće može koristiti za proučavanje navika kupovanja te na temelju istih izvoditi ciljanu prodaju i izvještavati o novostima u poslovanju i u ponudi Baby Centra i partnerskih poduzeća. Na temelju toga također stječe pravo na prilagođene ponude i pogodnosti.

4. Pozdravno pismo

4.1. Nakon predaje Pristupnog obrasca stranka dobiva Pozdravni letak s kompletom kartica kluba Baby Center: jednu običnu karticu kojoj su dodane tri potkartice (plastični privjesak s EAN kodom članskoga broja), a član kluba Baby Center koristi ih i na vlastitu ih odgovornost daje na korištenje izabranim osobama.

4.2. Baby Center ne preuzima odgovornost za korištenje kartice i potkartice.

4.3. Baby Center kao izdavač nije odgovoran za moguću zlouporabu kartice kluba Baby Center te nije dužan provjeravati identitet kupca.

4.4. U slučaju da je kartica ili potkartica imatelja kluba Baby Center na bilo koji način otuđena, Baby Center ne preuzima odgovornost za korištenje bonusa i pogodnosti od strane treće osobe.

4.5. U primjeru Pristupnog obrasca na Internetu, stranka će na upisanu elektronsku adresu primiti elektronsko Pozdravno pismo koje će sadržavati broj klupske kartice. U roku 21 dan od predaje elektronskog Pristupnog obrasca, stranka će na kućnu adresu primiti Pozdravno pismo s karticama (pogledaj točku 4.1.).

4.6. Kartica kluba Baby Center aktivira se pri prvoj kupovini na blagajni bilo koje trgovine Baby Center.

5. Obrada osobnih podataka

5.1. Kupac potpisom na Pristupnom obrascu dozvoljava da izdavač provjeri podatke na kartici, da ih elektronski obradi te potvrđuje da su podaci istiniti i točni.

5.2. Baby Center će, kao upravitelj osobnih podataka, sve osobne podatke iz točke 3.1.3. Uvjeti članstva kluba Baby Center sam ili preko ugovornog referenta osobnih podataka obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka.

5.3. Član kluba Baby Center može u bilo kojem trenutku pismeno zahtijevati da upravitelj osobnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke ili podatke o kupovinama u svrhu neposredne trgovine. Upravitelj podataka dužan je u roku od 20 dana na odgovarajući način zaustaviti korištenje podataka u svrhu neposredne trgovine te o tome u sljedećih 7 dana pismeno, ili na drugi dogovoreni način (e-mail), obavijestiti člana kluba Baby Center koji je isto zahtijevao.

5.4. Član kluba može na pismeni način zahtijevati prestanak obrade osobnih podataka i to putem ispunjenog i potpisanog obrasca za prestanak članstva kojega predaje u jednoj od trgovina Baby Center ili ga pošalje na adresu: Baby Center d.o.o., Jankomir 33, 10 000 Zagreb. Mora vratiti sve četiri kartice kluba Baby Center što znači da više ne može koristiti pogodnosti za članove kluba Baby Center, a upravitelj broj kartice u bazi članova kluba anonimizira.

5.5. Član kluba Baby Center koji ne želi dobivati posebne ponude u pisanom obliku, preko multimedijskih poruka ili preko elektronske pošte, može se odjaviti od tih aktivnosti. To može učiniti preko obrasca za promjenu podataka kojega ispuni, potpiše i preda u jednoj od trgovina Baby Center Hrvatska.

6. Dužnosti vlasnika kartice kluba Baby Center

6.1. Prilikom plaćanja robe, imatelj kartice mora na blagajni trgovine Baby Center pokazati karticu kluba Baby Center. Samo na temelju pokazane kartice stranka ima pravo na klupske cijene i na ostale članske pogodnosti.

6.2. Ako se članu kluba Baby Center promijene osobni podaci u odnosu na one koje je dao na Pristupnom obrascu, dužan je promjenu podataka javiti u roku od 30 dana od nastale promjene. To može učiniti tako da ispuni obrazac kojega može uzeti u jednoj od trgovina Baby Center. Ispunjeni i potpisani obrazac može predati u jednoj od trgovina Baby Center ili ga može poslati poštom na adresu: Baby Center d.o.o., Jankomir 33, 10 000 Zagreb.

6.3. Promijenjene će podatke Baby Center obraditi najkasnije u roku od 15 dana. Baby Center ne odgovara za štetu koja može nastati zbog promjene ili pogrešnih osobnih podataka člana kluba Baby Center s kojima raspolaže.

7. Pogodnosti člana kluba Baby Center

7.1. Kartica kluba Baby Center imatelju kartice omogućuje sudjelovanje odnosno uključenost u različite pogodnosti koje su zapisane na www.babycenter.hr, objavljene u internim medijima Baby Centra, javnim medijima, odnosno onima koje član kluba dobije u pisanom obliku na kućnu adresu, preko e-pošte ili preko SMS poruke.

7.2. Član kluba Baby Center može dobiti individualno prilagođene pogodnosti na temelju podataka u skladu s točkom 3.1.3. Ponude pojedinim članovima kluba Baby Center mogu u istom vremenskom razdoblju biti različite.

7.3. Član kluba na temelju prijašnjih kupovina dobiva jedinstveni bonitetni popust izražen u vrijednosti popusta.

7.4. Ljestvica vrijednosti bonitetnog popusta je sljedeća:

3.000-4.499,99 Kn: 60 Kn4.500-5.999,99 Kn: 90 Kn6.000-7.499,99 Kn: 180 Kn7.500-8.999,99 Kn: 225 Kn9.000-11.499,99 Kn: 360 Kn11.500-12.999,99 Kn: 460 Kn13.000 Kn ili više: 650 Kn

7.5. Bonitetni popust ima ograničen rok trajanja. Nakon isteka bonitetnog popusta, unovčenje istoga više nije moguće.

7.6. Bonitetni popust se ne može isplatiti u gotovinskoj protuvrijednosti.

7.7. Bonitetni popust iskoristiv isključivo u zemlji u kojoj je izdan.

8. Prekidanje članstva

8.1. Član kluba Baby Center može odjaviti članstvo u klubu pomoću obrasca Prekidanje članstva koji može preuzeti u svim trgovinama Baby Cener. Ispunjeni obrazac može predati u jednoj od trgovina Baby Center.

8.2. Na temelju predanog obrasca Prekidanje članstva, podaci na kartici se anonimiziraju u roku od 15 dana od dana odjave. Moguće neiskorištene pogodnosti na kartici se u trenutku odjave uništavaju i nisu u mogućnosti iskoristiti se za daljnju uporabu.

9. Pravna zaštita

9.1. U slučaju više sile i tehničkih problema koji ometaju djelovanje računalnog sistema, Baby Center imatelju kartice ne može nužno jamčiti sve pogodnosti kluba Baby Center tijekom smetnji u sustavu.

9.2. Društvo Baby Center ima pravo promjene Uvjeti članstva kluba Baby Center. Sve će promjene biti javno objavljene na njegovim internetskim stranicama. Ako imatelj kartice koristi karticu i nakon objavljenih promjena, smatra se, da se s tim promjenama slaže.

9.3. Moguće sporove između člana kluba Baby Center i izdavača, tj. Baby Center d.o.o., rješava nadležan sud u Zagrebu.

Ovi opći uvjeti vrijede od 20.9.2012. nadalje i na snazi su do promjene, odnosno do prekida.