Pretražite proizvode

Pretražite sadržaj

logo-1.gif

Pogodnosti

Kartica kluba omogućava Imatelju sudjelovanje odnosno uključenost u različite pogodnosti koje su navedene na internet stranici www.babycenter.hr, objavljene u marketinškim materijalima Baby Centra, javnim medijima odnosno porukama koje Član kluba prima na svoju adresu, e-mail adresu ili GSM.

Predočenjem kartice prilikom kupovine, Imatelji kartice u skladu s oglašavanom akcijom imaju pravo na povoljnije cijene, pri čemu im se odmah prizna popust ili se bonus pripiše na karticu.

Imatelj kartice može koristiti u trgovinama Baby Centra i na internet trgovini www.babycenter.hr. Za ostvarivanje pogodnosti obavezno je predočiti karticu.

Bonusi

Kartica kluba omogućava Imatelju da predočenjem kartice prilikom kupovine skuplja i koristi bonuse.

Za stjecanje ili korištenje pogodnosti odnosno bonusa potrebno je obavezno predočiti karticu kluba. Član kluba može ostvarivati klupske pogodnosti u internet trgovini registracijom u internet trgovini kao postojeći Član.

Sa skupljenim bodovima Imatelj kartice može umanjiti konačnu vrijednost kupoprodajne cijene za bilo koji proizvod ili uslugu.

Skupljene bodove moguće je koristiti dan nakon izvršene kupovine.

Imatelj kartice kluba može bonus koji je ostvario u tekućoj kalendarskoj godini iskoristiti najkasnije do/ i uključujući 31.1. sljedeće godine. Nakon ovog datuma svi neiskorišteni bonusi brišu se s kartice.

Bonus se može iskoristiti djelomično ili u cijelosti. Kod pojedine kupovine mogu se iskoristiti sakupljeni bonusi s jedne kartice kluba.

Stanje i valjanost bonusa na kartici vidljivi su na svakom računu, a oba podatka mogu se provjeriti i putem aplikacije Moj profil na www.babycenter.hr.

Klupska cijena

Sistem označavanja cijena i bonusa:

NAZIVBROJ JEDINICAOPIS
Redovna cijena199,99 knRedovna cijena proizvoda.
Akcijska cijena159,99 knAkcijska cijena koju plaća stranka.
Bonus na kartici30,00 knVrijednost koja se pribraja na karticu.
Klupska cijena129,99 knKonačna vrijednost proizvoda na akciji nakon uvaženog bonusa
koji stranka primi na karticu.