Pretražite proizvode

Pretražite sadržaj

logo-1.gif

Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center

 1. O KLUBU BABY CENTER
 2. POGODNOSTI KLUBA BABY CENTER
 3. KARTICA KLUBA
 4. BONUS NA KARTICI
 5. SISTEM SKUPLJANJA I KORIŠTENJA BONUSA TE OZNAČAVANJA
 6. REGISTRACIJA ZA INTERET TRGOVINU www.babycenter.hr I APLIKACIJU MOJ PROFIL
 7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
 8. PROMJENE OSOBNIH PODATAKA
 9. KOMUNIKACIJA
 10. PRESTANAK ČLANSTVA
 11. GUBITAK, KRAĐA I BLOKADA KARTICE
 12. PRAVNA ZAŠTITA
 13. OVLAŠTENA OSOBA ZA SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

1. O KLUBU BABY CENTER

a) Opći uvjeti poslovanja kluba Baby Center pravna su osnova poslovanja karticom kluba Baby Center (u nastavku karticom kluba). Potpisom Pristupnice Član kluba Baby Center (u nastavku Član kluba) potvrđuje da je upoznat s odredbama poslovanja kluba te se obvezuje poštovati odredbe o poslovanju kluba koje su navedene u nastavku. Opći uvjeti poslovanja kluba objavljeni su na internetskim stranicama www.babycenter.hr i dostupni su u trgovinama Baby Center.

b) Zemlje u kojima djeluje Baby Center su: Hrvatska i Slovenija

c) Član kluba može postati bilo koja fizička osoba s napunjenih osamnaest (18) godina starosti. Osobe mlađe od osamnaest (18) godina, prilikom prijave moraju predočiti potpis roditelja ili zakonskih zastupnika.

d) Članstvo u klubu je besplatno i vrijedi do otkazivanja Člana kluba ili izdavatelja, najviše 5 godina od posljednje aktivnosti člana.

e) U klub se može učlaniti putem Pristupnice koja je dostupna u trgovinama Baby Center i na internet stranici www.babycenter.hr.

f) Izraz Član kluba odnosi se na osobu koja se putem Pristupnice učlanila u klub. Član kluba je nositelj Članstva, s kojim Baby Center direktno komunicira.

g) Izraz Imatelj kartice odnosi se na Imatelja kartice s jedinstvenim brojem kluba kojemu je Član kluba predao karticu. Imatelji kartice su dakle Član kluba i sve osobe (najviše tri) kojima je Član kluba dao na upotrebu manje kartice s jedinstvenim bar kodom.

h) Izraz Voditelj obrade odnosi se na Baby Center koji upravlja računalnom bazom članova kluba Baby Center, kao i ugovorne osobe koje obrađuju osobne podatke.

2. POGODNOSTI KLUBA BABY CENTER

a) Kartica kluba imatelju kartice omogućava sudjelovanje odnosno uključenost u različite pogodnosti koje su objavljene na internet stranici www.babycenter.hr, objavljene u marketinškim materijalima Baby Centra, javnim medijima odnosno obavijestima koje Član kluba prima pismenim putem, na način koji mu najbolje odgovara: na kućnu adresu, adresu e-pošte (e-mail) ili mobilni telefonski broj (GSM). Predočenjem kartice prilikom kupovine, Imatelji kartice u skladu s oglašavanom akcijom imaju pravo na povoljnije cijene, pri čemu im se odmah prizna popust ili se bonus pripiše na karticu.

b) Imatelj kartice može koristiti pogodnosti kod kupovine u trgovinama Baby Center u državama u kojima djeluje klub Baby Center.

c) Član kluba može primati prilagođene pogodnosti i to na temelju podataka u skladu s točkom 7.a. Ponude koje prime pojedini Članovi u istom vremenskom razdoblju mogu biti različite.

3. KARTICA KLUBA

a) Izdavatelj i vlasnik kartice kluba je društvo Baby Center d.o.o., Jankomir 33, Zagreb, Hrvatska (u nastavku Baby Center).

b) Karticu kluba će primiti svaki Član kluba koji pravilno ispuni Pristupnicu i preda je na obradu u trgovini Baby Center, ili preko Internet pristupnice na www.babycenter.hr.

c) Nakon predaje Pristupnice u trgovini stranka će primiti komplet kartica kluba: veliku karticu i tri (3) manje kartice (plastični privjesak s EAN/bar kodom Članskog broja). U slučaju učlanjenja putem internet Pristupnice stranka će na upisanu e-mail adresu primiti dokument s privremenim brojem klupske kartice. Dokument je potrebno isprintati i u bilo kojoj fizičkoj trgovini može se zamijeniti za komplet kartica kluba.

d) Izraz „kartica kluba“ odnosi se na sve četiri (4) kartice iz kompleta kartica kluba. Sa sve četiri kartice mogu se skupljati i koristiti bonusi. Stečenu pogodnost na jednoj kartici moguće je koristiti s bilo kojom od četiri kartice.

e) Kartica kluba aktivira se prvom kupovinom u trgovini Baby Center ili putem internet trgovine. Imatelj kartice može karticu kluba Baby Center upotrebljavati za kupnju robe ili usluga na svim prodajnim mjestima navedenim u točki 2.b. u količinama primjerenim za osobnu upotrebu.

f) Član kluba može kartice kluba na vlastitu odgovornost podijeliti do najviše trima (3) izabranim osobama, pri čemu Baby Center ne preuzima odgovornost za upotrebu podijeljenih kartica kluba.

g) Baby Center nije dužan provjeravati identitet Imatelja kartice prilikom prilaganja kartice kod kupovine. Vlasnik kartice odgovoran je da su svi navedeni podaci na obrascima koji su povezani s karticom kluba stvarni i točni. Baby Center nije odgovoran za posljedice neispravnih podataka.

4. BONUS NA KARTICI

a) Kartica kluba omogućava Imatelju da predočenjem kartice prilikom kupovine skuplja i koristi bonuse.

b) Vrijednosti bonusa se skupljaju na kartici kluba te se kod stjecanja odnosno korištenja automatski pribrajaju odnosno oduzimaju s kartice kluba.

c) Za stjecanje ili korištenje pogodnosti odnosno bonusa potrebno je obavezno predočiti karticu kluba. Član kluba može prikupljati bonuse u internet trgovini registracijom u internet trgovini kao postojeći Član.

d) Sa skupljenim bonusima Imatelj kartice može umanjiti konačnu vrijednost računa djelomično ili u cijelosti, sukladno visini skupljenog bonusa.

e) Skupljanje i korištenje bonusa nije moguće kod kupnje početnih mliječnih formula, poklon bonova ili plaćanje usluga.

f) Skupljene bodove moguće je koristiti dan nakon izvršene kupovine.

g) Naknadno pribrajanje bonusa na karticu nije moguće.

h) Na jednom računu je moguće iskoristiti bonus samo sa jedne kartice. Bonusi s različitih kartica se ne zbrajaju.

i) U slučaju da je iznos računa isti ili manji od ukupne vrijednosti bonusa na kartici kluba, Imatelj kartice može ostvariti bonus u visini od 100-postotnog iznosa računa. U slučaju da je vrijednost bonusa viša od vrijednosti kupovine, razlika se ne isplaćuje u gotovini. Razlika bonusa ostaje na kartici.

j) Imatelju kartice koji želi vratiti robu za koju je primio bonus na kartici, vraća se cijeli kupoprodajni iznos; vrijednost bonusa koji je Imatelj primio prilikom kupovine tog proizvoda oduzeti će se od stanja na kartici ako stanje na kartici to omogućava. U slučaju da stanje na kartici to ne omogućava, iznos kupoprodajne cijene umanjiti će se za iznos bonusa koji je Imatelj primio prilikom kupovine artikla koji vraća.

k) Stanje i valjanost bonusa na kartici vidljivi su na svakom računu, a oba podatka mogu se provjeriti i putem aplikacije Moj profil.

l) Kada Član kluba zatraži novu karticu, bonus sa stare kartice nije moguće koristiti dok se bonus sa stare kartice ne prenese na novu.

m) Zamjena bonusa za novac nije moguća.

n) Imatelj kartice Kluba Baby Center može skupljati i koristiti bonuse i kod kupnje u trgovinama Baby Center izvan matične države. Bonus se u tom slučaju na karticu pripisuje u valuti države u kojoj je napravljena kupnja. Bonus je moguće iskoristiti u državi u kojoj je bonus i skupljen. U slučaju sumnji na zlouporabu kod skupljanja ili korištenja bonusa ili druge zlouporabe kartice, Baby Center zadržava pravo opoziva kartice.

o) Imatelj kartice kluba može bonus koji je ostvario u tekućoj kalendarskoj godini iskoristiti najkasnije do/ i uključujući 31.1. sljedeće godine. Nakon ovog datuma svi neiskorišteni bonusi brišu se s kartice. Naknadno korištenje ili produljenje roka za korištenje sakupljenih bonusa nije moguće.

p) Prikupljeni bonusi su u nadležnosti Člana kluba i društvo Baby Center za njih ne odgovara.

5. SISTEM SKUPLJANJA I KORIŠTENJA BONUSA TE OZNAČAVANJA

a) Pri kupovini proizvoda u vrijednosti 80 kn i više, bonus od 2% ukupne vrijednosti biti će dodan na karticu kluba.

b) Stjecanje i korištenje bonusa ne može se koristiti kod kupovine sljedećih proizvoda: mliječne formule za bebe, poklon bonovi, plaćanje usluga.

c) Osim sakupljanja bonusa na karticu, imatelj kartice na odabrane proizvode u određenom vremenskom razdoblju ima pogodnost nižih klupskih cijena koje se obračunavaju predočenjem kartice na blagajni.

SISTEM OZNAČAVANJA AKTIVNOSTI

NAZIV OPIS
Cijena/Redovna cijena Redovna maloprodajna cijena proizvoda.
Akcijska cijena Cijena koju za proizvod plaća svaki kupac.
Klub cijena Cijena koju za proizvod plaća član kluba, uz predočenje klupske kartice. U slučaju da proizvod nema klub cijenu, kupac plaća redovnu cijenu proizvoda.
Popust Popust koji se obračunava na redovnu cijenu proizvoda, vrijedi za sve kupce.
Klub popust Popust koji se obračunava na redovnu cijenu proizvoda i vrijedi za članove kluba uz predočenje klupske kartice.
Klub bonus Klub bonus Vrijednost popusta koji se obračunava na redovnu cijenu proizvoda i dodaje se na klupsku karticu, uz predočenje kartice kluba.

6. REGISTRACIJA ZA INTERET TRGOVINU www.babycenter.hr I APLIKACIJU MOJ PROFIL

a) Internet trgovina je web stranica na kojoj se mogu kupiti artikli predstavljeni u internet trgovini.

b) Internet aplikacija Moj profil je aplikacija putem koje se Član kluba može upoznati sa stanjem bonusa na kartici te ujedno uređivati osobne podatke na svojoj kartici u skladu s Općim uvjetima poslovanja kluba.

c) Postojeći Član kluba pristupa internet trgovini i aplikaciji Moj profil s korisničkim imenom (elektronska adresa) i lozinkom (broj kartice kluba). Član kluba se poziva da odmah nakon pristupa promijeni lozinku. Ako Član Kluba ne promijeni prvotnu ulaznu lozinku, Baby Center ne preuzima odgovornost za eventualni ulaz neovlaštenih osoba u internet trgovinu i Moj profil člana kluba.

d) Uvjet za uspješnu registraciju u internet trgovini i aplikaciju Moj profil je elektronska adresa koju novi Član kluba mora upisati na Pristupnici. Ako Član kluba nema upisanu elektronsku adresu među podacima na kartici, može ju dopisati na način da ispuni Obrazac za promjenu osobnih podataka, na način opisan u točki 8.

7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

a) Član kluba potpisom izjave na Pristupnici potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja kluba Baby Center te ih u cijelosti prihvaća. Oznakom na Pristupnici dopušta da Baby Center obrađuje njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, GSM, e-mail adresu, podatke o imenu, prezimenu i datumu rođenja djece) radi informiranja o novostima poslovanja i ponudama Baby Centra za namjenu neposrednog marketinga, za rješavanje potencijalnih problema kod i nakon kupovine, reklamacija i provođenju anketa. Baby Center prikupljene osobne podatke koristi za analiziranje i proučavanje navika kupovine i provođenje ciljanog marketinga s namjenom pružanja prilagođene ponude i pogodnosti. Član kluba može dati privolu za obavještavanje o novostima poslovanja i ponude Baby Centra. S pristankom, član ima pravo primati ponude i pogodnosti, koje može dobiti putem pošte, e-maila ili putem telefona u obliku poziva ili SMS/MMS poruka. Potpisom potvrđuje da je upoznat da u bilo koje vrijeme može pisanim putem opozvati tu izjavu te od upravitelja osobnih podataka može zahtijevati da prestane obrađivati gore navedene podatke odnosno da se odjavi od primanja promocijskih obavijesti.

b) Potpisom Pristupnice Član kluba potvrđuje da su navedeni podaci istiniti i točni, te dozvoljava da Baby Center kao izdavatelj kartice provjeri podatke na kartici i elektronski ih obradi.

c) Baby Center kao upravitelj osobnih podataka obrađuje sve osobne podatke sam ili preko ugovorne osobe koja obrađuje osobne podatke i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

d) Član kluba dopušta pohranjivanje njegovih osobnih podataka i podataka o kupovini u računalnu bazu podataka upravitelju podataka tj u poslovnim uredima Baby Center d.o.o, Slovenija, Letališka 3c, Ljubljana.

e) Član kluba dopušta upravitelju podataka, prosljeđivanje svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, poštanski broj i broj mobitela) i podataka o kupovini potrebnih za provjeru statusa bonusa, ugovornoj osobi za osobne podatke.

f) Član kluba Baby Center može u bilo koje vrijeme zahtijevati da upravitelj osobnih podataka trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke u svrhu neposredne prodaje. Upravitelj podataka mora u roku petnaest (15) dana na odgovarajući način spriječiti upotrebu podataka u svrhu neposredne prodaje, te o tome u narednih pet (5) dana pisanim putem ili na drugi odgovarajući način (elektronska poruka) obavijestiti Člana kluba koji je to zahtijevao.

8. PROMJENE OSOBNIH PODATAKA

a) Član kluba može na svojoj kartici, putem Obrasca za promjenu podataka (u Internet trgovini) ili Jedinstvenog obrasca (u fizičkim trgovinama) mijenjati osobne podatke navedene u Pristupnici, uvažavajući posebne uvjete kod promjene imena, navedene u točki 8.e. Član kluba može promijeniti svoje osobne podatke na kartici i preko aplikacije „Moj profil“ na web stranici www.babycenter.hr.

b) Promjenu podataka na kartici može zahtijevati samo Član kluba za svoju karticu. Osobni podaci osobe koja traži promjenu podataka moraju se slagati s podacima Člana kluba; u protivnom se zatražene promjene neće provesti.

c) Baby Center ima pravo zahtijevati uvid u osobni dokument u svrhu potvrde istovjetnosti podataka.

d) Promjena podataka Člana kluba provesti će se u roku petnaest (15) dana od predaje Obrasca za promjenu podataka ili urediti odmah ako član kluba radi izmjene u web aplikaciji Moj profil.

e) Član kluba može Obrascem za promjenu podataka zatražiti izmjenu osobnog imena: ako je kod unosa podataka prilikom učlanjenja došlo do pogreške u pisanju te Član zahtijeva da se izvrši ispravak imena. To može učiniti bez dodatne dokumentacije. Ako je Član promijenio svoje osobno ime u drugo osobno ime, u tom slučaju mora uz zahtjev za promjenu osobnog imena pokazati i službeni osobni dokument.

f) U slučaju promjene osobnih podataka Člana kluba koje je dostavio na Pristupnici, dužan je promjenu podataka javiti u roku trideset (30) dana od nastale promjene. Izmijenjene podatke će Baby Center početi primjenjivati najkasnije u roku dvadeset (20) dana od dana primitka Obrasca za promjenu podataka. Baby Center ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog izmjene ili pogrešnih osobnih podataka Člana kluba.

g) Član kluba koji ne želi primati posebne ponude u tiskanom obliku (katalog, direktna pošta, kuponi i sl.) ili elektronske obavijesti, te aktivnosti može odjaviti u aplikaciji Moj profili ili ispunjenjem Jedinstvenog obrasca. Obrazac može:
(1) osobno predati u trgovini Baby Center
(2) poslati putem pošte na adresu Baby Center d.o.o, Klub, Av.V. Holjevca 62 10000 Zagreb ili
(3) poslati putem e-pošte na adresu klub@babycenter.hr.

h) Član kluba koji ne želi primati multimedijske poruke (SMS/MMS), te aktivnosti može odjaviti na sljedeće načine:
(1) Putem Jedinstvenog obrasca (koji predaje u trgovini Baby Center ili ga pošalje na adresu Baby Center d.o.o, Klub, Av. V. Holjevca 62, 10000 Zagreb).
(2) Putem elektronskog pisanog zahtjeva koji pošalje na elektronsku adresu: klub@babycenter.hr; u poruci mora navesti Članski broj kluba i broj GSM na koji prima multimedijske poruke.
(3) Od multimedijskih obavijesti može se odjaviti i putem aplikacije Moj profil na internet stranici www.babycenter.hr.

9. KOMUNIKACIJA

a) Baby Center će obavještavati Člana kluba o novostima, pogodnostima i drugim informacijama preko kontaktnih podataka koje je Član kluba dostavio na Pristupnici.

b) S Članom kluba koji u Republici Hrvatskoj nema registriranu adresu ili broj GSM-a, Baby Center će komunicirati isključivo putem elektronske pošte.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

a) Član kluba može prekinuti Članstvo na temelju ispunjenog Jedinstvenog obrasca koji predaje na prodajnom mjestu Baby Centra ili pošalje na adresu Baby Center d.o.o, Klub, Av.V. Holjevca 62 10000 Zagreb ili na elektronsku adresu klub@babycenter.hr. Prestanak Članstva preko aplikacije Moj profil nije moguć.

b) Članstvo u klubu automatski se prekida ukoliko Imatelj kartice nema niti jednu kupnju u periodu od 5 godina. Svi podaci se anonimiziraju.

c) Baby Center će provesti deaktivaciju članstva u roku dvadeset (20) dana od dana primljene odjave. Deaktivirati će se sve četiri kartice iz kompleta.

d) Eventualni neiskorišteni bonusi na kartici će se u trenutku deaktivacije nepovratno poništiti, podaci se anonimiziraju.

e) Baby Center ne preuzima odgovornosti vezane na posljedice iščlanjenja iz Kluba.

11. GUBITAK, KRAĐA I BLOKADA KARTICE

a) U slučaju gubitka bilo koje kartice iz kompleta moguća je blokada kartice:
(1) putem internet aplikacije Moj profil (blokada stupa na snagu odmah)
(2) pisanim zahtjevom u trgovini ispunjavanjem Jedinstvenog obrasca (blokada će biti izvedena u roku sedam (7) dana od zaprimljenog obrasca)
(3) putem e-pošte na adresu klub@babycenter.hr, u poruci Član mora napisati svoje osobne podatke (blokada će biti izvedena u roku dvadeset i četiri (24) h od primljene poruke).

b) U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja kartice, Član kluba ima pravo na novi paket kartica. Član kluba mora ispuniti Jedinstveni obrazac Kluba Baby Center koji se može dobiti na svim prodajnim mjestima Baby Centra ili kartice može zatražiti putem internet aplikacije Moj profil.

c) Nova kartica se aktivira prilikom prve kupovine. Stara kartica se kod blokade deaktivira i više nije primjerena za upotrebu.

d) Već stečene pogodnosti sa stare kartice kluba koje je stekao Imatelj kartice i koje do trenutka blokade/deaktivacije još nisu iskorištene od strane Imatelja kartice, automatski će se prenijeti na novu karticu, i to u roku dvadeset (20) dana od aktivacije nove kartice.

g) U slučaju da je kartica kluba Imatelju kartice na bilo koji način otuđena, Baby Center ne preuzima odgovornosti za upotrebu i eventualnu zloupotrebu kartice, tj. korištenje bonusa i pogodnosti od strane trećih osoba.

12. PRAVNA ZAŠTITA

a) U slučaju više sile i tehničkih poteškoća koje ometaju rad računalnog sistema, Baby Center Imateljima kartice za vrijeme smetnji ne osigurava korištenje i stjecanje bonusa i drugih pogodnosti kluba.

b) Društvo Baby Center ima pravo promjene Općih uvjeta kluba. Sve izmjene će biti javno objavljene na internet stranici www.babycenter.hr i prodajnim mjestima Baby Centra. Ako Imatelj kartice koristi karticu i nakon objavljenih izmjena, smatra se da je obaviješten o istima i da je s njima suglasan.

c) Eventualne sporove između Člana kluba i izdavatelja kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

13. OVLAŠTENA OSOBA ZA SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka za Baby Center d.o.o. je Vibor d.o.o. Miha Ozimek, tel. +386 51 674 396, e-mail: miha.ozimek@vibor.si. Valjanost Općih uvjeta: od 24.5.2018. do promjene ili otkazivanja.